Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

Koulutukset ja kurssit

Kommunikaatio ILO toteuttaa käytännönläheisiä koulutuksia, joista saa lisää intoa, tietoa ja taitoa kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Koulutuksia ja kursseja järjestetään oppilaitoksille, ammattihenkilöille ja työyhteisöille. Koulutuksina esim. tukiviittomien sekä muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö ja käytön ohjaus. Koulutuksen sisältö toteutetaan tilaajan toiveen ja tarpeen mukaan.

 

Esimerkki koulutuspaketteja:

  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät, lisätietoa -> tästä
  • Tukiviittomat arkeen, lisätietoa -> tästä
  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen, lisätietoa -> tästä

Alla tietoa tulevista, kaikille avoimista koulutuksista. Tervetuloa mukaan!

 

AAC - puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi

Aika: 22.-23.9.2020 klo 9.15-15.00

Paikka: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä

Koulutuksen tarkoituksena on tutustua erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin käytännön harjoitteiden kautta. Tule saamaan lisää intoa, ideoita ja rohkeutta erilaisten kommunikointikeinojen käyttöön ja käytön tukemiseen :) 

Kommunikaation tukeminen eri keinoin mm.
kuvakommunikointi
piirtäminen
katsekehikko
bliss-kieli
puhelaitteet
viittomakieli ja tukiviittomat

Kurssilainen saa tiiviin tietopaketin erilaisista puhetta tukevista tai korvaavista kommunikoinnin keinoista sekä vinkkejä ja ideoita kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemiseen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Keski-Pohjanmaan kansanopistoon -> ilmoittautuminen kurssille

 

Tukiviittomien perusteet

 

Aika: 26.-27.9.2020  klo 9-15.30

Paikka: Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä

Kun puhuminen tai puheen ymmärtäminen ei suju, avuksi voidaan ottaa tukiviittomat. Tukiviittominen on ilmaisutapa, jossa käytetään yksittäisiä viittomia puheen rinnalla. Kommunikaatio ILO järjestää tukiviittomien kursseja, joissa opetellaan arjen perussanaston viittomia. Kursseilla saadaan rohkeutta viittomien, eleiden ja ilmeiden käyttöön.

Lisätietoja ja ilmoittuatumiset Keski-Pohjanmaan kansanopistoon -> ilmoittautuminen kurssille

 

 

 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Henna Sillanpää, puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja
puh. 040 542 0583 henna@kommunikaatioilo.fi