Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Kommunikaatio-opetuksella ja -ohjauksella tarkoitetaan uuden kommunikointikeinon käytön opetusta ja ohjausta tai jo käytössä olevan kommunikointikeinon vahvistamista. Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen tavoitteena on, että sinä tai sinun läheisesi tulee ymmärretyksi ja kuulluksi käyttämällä puhetta tukevaa tai korvaavaa menetelmää. 

Opetus ja ohjaus voi olla esimerkiksi:

  • tukiviittomien opetusta 
  • kuvilla kommunikoinnin ohjausta ja opetusta
  • kommunikointikansion käytön ohjausta, opetusta ja päivitystä 
  • kommunikointisovelluksen käytön ohjausta, opetusta ja päivitystä 
  • kommunikoinnin apuvälineen käytön ohjaus, opetus ja päivitys

Jotta kommunikointi olisi toimivaa ja sujuvaa, on tärkeää, että sitä harjoitellaan ja vahvistetaan käytännön tilanteissa. Lue lisää blogista -> Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus 

Kommunikaatio ILOn toteuttama kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on Iloista, Luovaa ja Osaavaa.

Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta ja -ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Henna Sillanpää, puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja
puh. 040 542 0583 henna@kommunikaatioilo.fi