Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Tuntuuko sinusta, että läheisesi tai lähipiirissäsi oleva ihminen, tarvitsee puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointikeinon, jotta hän tulee ymmärretyksi? Tuntuuko sinusta, että sinä tarvitset jotain keinoja tukemaan puhettasi, jotta sinun viestisi ymmärretään?

Jokainen tarvitsee joskus tukea siihen, että saa asiansa ja viestinsä kerrottua.

Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen tavoitteena on, että sinä tai läheisesi tulee ymmärretyksi ja kuulluksi käyttämällä puhetta tukevaa tai korvaavaa menetelmää. Kommunikaatio-opetuksella ja -ohjauksella tarkoitetaan uuden kielen tai kommunikointikeinon käytön opetusta ja ohjausta.

Opetus ja ohjaus voi olla esimerkiksi:

  • tukiviittomien opetusta 
  • kuvilla kommunikoinnin ohjausta ja opetusta
  • kommunikointikansion käytön ohjausta, opetusta ja päivitystä 
  • kommunikointisovelluksen käytön ohjausta, opetusta ja päivitystä 
  • kommunikoinnin apuvälineen käytön ohjaus, opetus ja päivitys

Jotta kommunikointi olisi toimivaa ja sujuvaa, on tärkeää, että sitä harjoitellaan ja vahvistetaan käytännön tilanteissa.

Kommunikaatio ILOn toteuttama kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on Iloista, Luovaa ja Osaavaa.

Kommunikaatio-opetuksen ja -ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennus on määrärahasidonnaista. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta ja -ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Henna Sillanpää, puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja
puh. 040 542 0583 henna@kommunikaatioilo.fi