Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

Oiva Ohjauspalvelut

OIVA on työskentelymalli, joka vahvistaa työntekijöitten ja puhevammaisten ihmisten vuorovaikutustaitoja. 

Kommunikaatio ILO toteuttaa OIVA-klinikkaa ja OIVA-prosessia. Sekä OIVA-klinikka, että OIVA-prosessi pitävät sisällään oivariihiä, joissa havainnoidaan videokuvan kautta puhevammaisen ja hänen vuorovaikutuskumppanin (omainen tai työntekijä) välistä vuorovaikutushetkeä. Videolta etsitään yhdessä  onnistumisen hetkiä vuorovaikutuksessa eli Onnistutaan ja Innostutaan Videon Avulla. Näin lähipiiri ja työntekijät tulevat tietoiseksi osaamisestaan ja roolistaan vuorovaikutuskumppanina.  Onnistunut vuorovaikutus lisää myös puhevammaisen ihmisen mahdollisuuksia olla tasavertainen ja aloitteellinen vuorovaikutuskumppani. 

OIVA -klinikalla on mahdollisuus paneutua yksityiskohtaisesti yhden asiakkaan vuorovaikutuksen havainnoimiseen sekä vuorovaikutuksen vahvuuksien ja voimavarojen vahvistamiseen. OIVA -klinikka perustuu vuorovaikutustilanteiden videointiin ja videoiden havainnoimiseen yhdessä asiakkaan omaisten ja lähityöntekijöitten kanssa. Kommunikaatio ILO toteuttaa OIVA -klinikkaa joko osana kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta tai erillisenä palveluna. Asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan

OIVA -prosessi on tarkoitettu työntekijätiimille, joka haluaa miettiä tapoja kohdata puhevammaiset asiakkaat ihmislähtöisellä tavalla. OIVA-prosessi koostuu kuudesta oivariihestä, jolloin on mahdollisuus paneutua jopa kuuden asiakkaan vuorovaikutuksen havainnoimiseen. Vuorovaikutushetkiä havainnoidessa videolta, työntekijät oppivat herkistymään ja tulkitsemaan puhevammaisen ihmisen hienovaraisia viestejä ja tulevat tietoisemmiksi omasta osaamisestaan ja yhteisönsä hyvistä vuorovaikutuskäytännöistä. 

 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Henna Sillanpää,  kommunikaatio-ohjaaja, OIVA-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja
puh. 040 542 0583 henna@kommunikaatioilo.fi