Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Kommunikaatio ILO toteuttaa sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista neuropsykiatrista valmennusta. Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsy-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Kuten esimerkiksi:

 - Autismin kirjo

 - ADHD

- Kielellinen ja oppimisen erityisvaikeus

- Touretten oireyhtymä

 

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksessa painottuu voimavaralähtöisyys sekä asiakkaan omien vahvuuksien hyödyntäminen. 

Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Nepsy-valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.

 

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollisuus hakea maksusitoumusta sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. Valmennukseen voi hakeutua myös yksityisesti, ilman lähetettä. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy vapaita aikoja puhelimitse tai sähköpostilla:

henna@kommunikaatioilo.fi 

puh. 040 542 0583

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Henna Sillanpää, kommunikaatio-ohjaaja, OIVA-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja
puh. 040 542 0583 henna@kommunikaatioilo.fi