Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus

Mitä kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on? Mikä siinä on tärkeää ja miksi sitä kannattaa hakea? Muun muassa näistä asioista halusin kirjoittaa blogiin, sillä minusta tuntuu, että kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on yksi sellaisista palvelumuodoista, joista ei tiedetä paljoa tai ei välttämättä hoksata kuinka monipuolista se voi olla. Törmään nimittäin usein siihen harhaluuloon, että kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on ainoastaan tukiviittomien tai viittomakielen opetusta. No onhan se sitä, mutta on se paljon muutakin :) 

 

Kommunikaatio-opetus ja -ohjaus on puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointikeinon ohjausta, jota voidaan myöntää kaikenikäisille. Opetus ja ohjaus voi olla esimerkiksi:

 

  • tukiviittomien opetusta ja ohjausta

  • kuvilla kommunikoinnin ohjausta

  • kommunikointikansion käytön ohjausta ja päivitystä

  • kommunikointisovelluksen käytön ohjausta ja päivitystä

  • kommunikoinnin apuvälineen käytön ohjausta ja päivitystä

Kommunikaatio-opetuksessa ja -ohjauksessa mennään pääsääntöisesti asiakkaan luo, hänen kotiin, päiväkotiin, kouluun, asumisyksikköön tai työympäristöön. Eli ohjaus toteutetaan asiakkaan toimintaympäristössä, sekä asiakkaalle, että hänen lähi-ihmisille. Lähi-ihmisillä onkin todella tärkeä rooli siinä, että henkilö voi tulla ymmärretyksi ja hän ymmärtää muita. Sillä eihän se vielä auta, että henkilö itse osaa esimerkiksi tukiviittomia, mutta kukaan hänen ympärillään ei ymmärrä hänen viittomiaan. Siksi ei riitä se, että henkilö itse osaa kommunikoida, vaan myös hänen lähipiirinsä pitää osata kommunikoida hänen kanssaan.

 

Kommunikaatio-opetuksessa ja -ohjauksessa annetaan tukea ja neuvoja asiakkaalle ja hänen lähi-ihmisille siitä, miten keskustelut ja oman mielipiteen kertominen voisi toteutua parhaiten. Lähi-ihmisten tukeminen onkin todella isossa roolissa kommunikaatio-ohjauksessa. On tärkeää, että asiakkaan kaikki toimintaympäristöt osaavat antaa saman tuen ja avun kommunikoimisen tukemiseksi. Kommunikaatio-ohjaajan toimenkuvaan kuuluukin usein varmistaa se, että kaikissa toimintaympäristöissä olisi tieto, taito ja yhteinen linja tukea asiakkaan kommunikointia.

 

Tavoitteena kommunikaatio-opetuksessa ja -ohjauksessa on se, että arki sujuisi mahdollisimman hyvin ja itsenäisesti puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointikeinon tukemana. Tärkeää on se, että saadaan sekä asiakas, että hänen lähipiirinsä innostumaan ja kiinnostumaan vuorovaikutuksesta ja kommunikoinnista. Toisinaan kommunikaatio-ohjaajan tärkein rooli onkin toimia innostajana, kannustajana ja tukijana, joka rohkaisee asiakastaan ja asiakkaan lähipiiriä kommunikointiin ja vuorovaikutukseen.

 

 

Yleensä on selvää, mitä kommunikointikeinoa lähdetään harjoittelemaan ja tukemaan. Mutta toisinaan voi myös olla niin, että kommunikaatio-opetuksessa ja -ohjauksessa lähdetään yhdessä miettimään, että mikä olisi se keino, jolla kommunikointi sujuisi keskustelutilanteissa parhaiten. Tai mitkä olisivat ne tavat ja keinot, miten esimerkiksi tuetaan toiminnanohjausta ja arjen sujumista parhaiten. On hyvä muistaa, että kommunikaatio-ohjaaja on osa kuntoutustiimiä ja hän toimii yhteistyössä mm. kuntouttavan puheterapeutin kanssa. Yhteistyössä on voimaa myös silloin, kun puhutaan kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukemisesta :) 

 

On selvää, että tapa olla vuorovaikutustilanteessa ja keskustella toisen kanssa muuttuu silloin, kun mukaan otetaan kommunikointikansio, tukiviittomat tai jokin muu kommunikointimenetelmä. Joskus voi olla vaikeaa hahmottaa sitä, että miten keskustelu tapahtuu, kun esim. kansio on mukana. Kommunikaatio-opetuksessa ja -ohjauksessa opetellaan ja harjoitellaan kommunikointikeinon käyttöä yhdessä ja mietitään ratkaisuja, miten kommunikointi sujuisi mahdollisimman hyvin ja sujuvasti arjessa. Niinhän sitä sanotaan, että harjoitus tekee mestarin! Tämä pätee myös kommunikoinnissa. Vain kokeilemalla, tekemällä ja harjoittelemalla voi oppia käyttämään puhetta tukevaa tai korvaava keinoa.

 

Kommunikaato-opetuksen ja -ohjauksen myöntää kotikunnan sosiaalitoimi vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena. Suosituksen kommunikaatio-opetuksesta tai -ohjauksesta voi kirjoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntija, esimerkiksi puheterapeutti tai muu asiantuntija.

 

 

- Henna

 

Go Back

Kommentti

Blogi postaukset