Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

Iloa ja tukea kommunikointiin

Kuka on Kommunikaatio ILOn takana?

 

Siellä olen minä; Henna Sillanpää. Valmistuin 2006 talvella lähihoitajaksi ja kymmenen vuotta sen jälkeen puhevammaisten tulkiksi. Perustin yritykseni, Kommunikaatio ILOn elokuussa 2016, halusta ja innosta tehdä työtä puhevammaisten, kielihäiriöisten sekä heidän läheisten kanssa. 2018 kesällä valmistuin OIVA-ohjaajaksi, josta sain lisää osaamista ja intoa vuorovaikutuksen tukemiseen.

 

 

 

Mitä kommunikaatio-ohjaaja tekee?

Tuon iloa ja ratkaisuja kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen haasteisiin, tukemalla puhevammaista tai kielihäiriöistä sekä hänen lähipiiriään. Kohtaan asiakkaat yksilöllisesti, hänen ainutlaatuisuutta tukien ja arvostaen. Löydän ratkaisuja, joilla helpotetaan arkea ja innostutaan kommunikoinnista ja vuorovaikutuksesta. Olen päivittäin tekemisissä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien kanssa, kuten tukiviittomien, kuvien ja kuvakansioitten, kommunikointisovellusten ja -laitteiden kanssa. Käyn opettamassa tai ohjaamassa kommunikointia puhetta tukevalla keinolla perheitten luona, asumisyksiköissä, päiväkodeissa, kouluissa tai oppilaitoksissa. 

 

Asiakkaan yksilöllinen tukeminen ensiarvoisen tärkeää

Olen monipuolinen kommunikoinnin tukemisen asiantuntija, joka näkee ihmisen. Kaiken toiminnan ja palveluitten lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja aito ilo tehdä työtä ihmisten kanssa. Olen sinnikäs ja periksiantamaton asiakkaan tukija, joka on valmis kokeilemaan kaikenlaisia ratkaisuja, jotta kommunikointi- ja vuorovaikutushetket olisivat onnistuneita ja ilontäyteisiä :)

 

 

- Henna

 

 

Tule seuraamaan Kommunikaatio ILOa ja kommunikaatio-ohjaajan arkea:

 

Facebookiin → @KommuniaatioILO

Instagramiin → @kommunikaatioilo 

 


 

Go Back

Kommentti

Blogi postaukset