Menu
header photo

Kommunikaatio ILO

Kommunikointimenetelmien opetusta ja ohjausta

Kommunikointimenetelmien ensiohjaus

 

Kommunikaatio ILO toteuttaa kommunikointimenetelmien ensiohjausta, jossa perheet ja läheiset saavat ensituen erilaisten kommunikointimenetelmien käyttöön sekä ohjausta kommunikoinnin tukemiseen. Kommunikointimenetelmien ensiohjauksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin, joilla tuetaan tai korvataan puhetta, kuten tukiviittomiin, kuvien käyttöön, piirtämiseen, kirjoittamiseen tai kommunikointisovelluksen käyttöön. Asiakkaan ja hänen läheisten tarpeet, toiveet ja voimavarat huomioidaan aina yksilöllisesti.

 

Puheen tuoton viivästyminen tai merkittävä muutos kommunikoinnin tuottamisessa, esim. sairastumisen tai onnettomuuden myötä, vaikuttaa vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen. Ensiohjauksen tarkoituksena ja tavoitteena on varmistaa, että perheet ja läheiset tietävät, miten kommunikointia tuetaan, miksi sitä pitäisi tukea ja millä keinoilla he voivat tukea läheisensä puheen tuottoa, jotta arki, kommunikointi ja vuorovaikutus sujuisivat mahdollisimman hyvin ja itsenäisesti.

 

Kommunikaatio ILO toteuttaa kommunikointimenetelmien ensiohjausta sekä etäpalveluna, että lähiohjauksena. Ohjauksissa hyödynnetään Navisec Health -ympäristöä, joka mahdollistaa tietoturvallisen viestinnän asiakkaan ja hänen perheen kanssa. Kommunikointimenetelmien ensiohjausta toteutetaan 2-8 tuntia /asiakas.

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Henna Sillanpää, puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

puh. 040 542 0583 henna@kommunikaatioilo.fi